Đen Led 15W – 220V Có cổng USB

Đèn 15W – 220V
– Sạt điện bằng cổng USB hoặc tắm pin năng lượng mặt trời 2W,
– 2 viên pin , 3 số (sáng thường, vừa , mạnh )
– sự dụng được 3 đến 5 giờ